Economische Wetenschappen

Visie

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde).

Leerlingenprofiel

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Overgang

Economische wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie-Moderne Talen
  • Economie-Wiskunde

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Burgerschap
1
1
Chemie
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
2
Economische en financiële competenties
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Economie
4
4
Wiskunde
1
1
TOTAAL
32
32