Humane Wetenschappen

Visie

De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:
  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
  • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
  • wil nadenken over essentiële levensvragen;
  • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit.

Overgang

Humane wetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Humane wetenschappen
  • Welzijnswetenschappen

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Burgerschap
1
1
Chemie
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
2
Economische en financiële competenties
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Filosofie
2
Gedragswetenschappen
2
2
Kunstbeschouwing
2
Sociale wetenschappen
1
1
TOTAAL
32
32