Latijn

Visie

In de studierichting Latijn krijgen leerlingen een brede algemene vorming en een pakket ‘gevorderde wiskunde’ in het specifiek gedeelte. Ze gaan thematisch en genre gebonden aan de slag met teksten die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven en krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen focussen tevens op de ervaring van de lectuur, m.a.w. welke gevoelens en gedachten maakt dit bij hen los en hoe gaan ze hierover beargumenteerd in gesprek?

Leerlingenprofiel

Deze studierichting spreekt leerlingen aan die:
  • ruim geïnteresseerd zijn in de taal, cultuur, geschiedenis en samenleving waarbinnen teksten in het Latijn zijn geschreven,
  • de literatuur in het Latijn van de klassieke Oudheid tot nu willen ontdekken,
  • ervan genieten om op een gestructureerde manier met taal aan de slag te gaan,
  • het als een uitdaging ervaren om met taal te spelen door te zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats en iets nieuws te creëren.

Overgang

Latijn uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Latijn-Moderne talen
  • Latijn-Wetenschappen
  • Latijn-Wiskunde

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Burgerschap
1
1
Chemie
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
2
Economische en financiële competenties
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Latijn
4
4
Wiskunde
1
1
TOTAAL
32
32