Moderne Talen

Visie

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits.
Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Overgang

Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Economie - Moderne talen
  • Moderne talen - Wetenschappen
  • Taal- en communicatiewetenschappen

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Burgerschap
1
1
Chemie
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
2
Economische en financiële competenties
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Duits
2
2
Engels
1
Frans
1
Nederlands
1
1
Spaans
1
Taalbeschouwing
1
TOTAAL
32
32