Natuurwetenschappen

Visie

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Overgang

Natuurwetenschappen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde graad:
  • Biotechnologische en Chemische wetenschappen
  • Moderne talen-Wetenschappen
  • Technologische wetenschappen en Engineering
  • Wetenschappen-Wiskunde

Lessentabel

3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Burgerschap
1
1
Chemie
1
1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie
2
Economische en financiële competenties
2
Engels
3
3
Frans
3
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Richtingspecifieke vakken
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
STEM
1
1
Wiskunde
1
1
TOTAAL
32
32