Taal en communicatiewetenschappen

Visie

Taal en communicatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: wie taal gebruikt, communiceert. Hoe zit een taal in elkaar en hoe leren we elkaar te begrijpen? Waarom is er soms sprake van miscommunicatie? Je leert vlot communiceren, zowel schriftelijk als mondeling in de drie landstalen en Engels.

Leerlingenprofiel

Heb je een passie voor creatief omgaan met Nederlands en vreemde talen? Ben je geboeid door communicatie met andere talen en culturen? Wil je later in je beroepsleven aan de slag met taal en vertalen? Dan is de richting Taal en communicatiewetenschappen ongetwijfeld iets voor jou!

Overgang

Na deze opleiding studeer je verder op academisch niveau of op het niveau van een professionele bachelor. Alhoewel je niet gelimiteerd bent in je studiekeuze, zijn taalgebonden studies het meest aansluitend aan je studies in het secundair onderwijs.