Demolesjes

Om de keuze voor Atheneum Schilde te stimuleren en de overstap naar het secundair onderwijs beter te begeleiden, organiseren we sinds 2012 voor alle kandidaat-eerstejaars uit de omgeving demolesjes.

Omstreeks 8.45 uur arriveren de kandidaten op onze school en worden ze welkom geheten door de adjunct-directeur. Na een inleidend woordje ontdekken en proeven de zesdejaars van de verschillende troeven van onze school. Gedurende een voormiddag maken ze kennis met de klassieke taal Latijn, de vreemde taal Engels, het vak Economie en financiën en draaien ze even mee in het STEM-lab. Na de demolesjes worden de kandidaat-leerlingen naar de refter begeleid waar ze een snack aangeboden krijgen.

Op deze manier tracht Atheneum Schilde de zesdejaars uit het basisonderwijs voor te bereiden op de volgende stap in hun onderwijsloopbaan. Het leerkrachtenteam vindt het dan ook enorm fijn om begin september verschillende enthousiaste deelnemers terug te zien.