Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021

Wanneer kan ik mijn zoon of dochter inschrijven?

In functie van eenvoud en uniformiteit, volgen alle secundaire scholen die aanmelden en inschrijven voor het eerste leerjaar eenzelfde tijdslijn. Deze aanmeldingen starten op 30 maart 2020 en eindigen op 24 april 2020. Deze verlopen via ons digitaal platform op de website of via een persoonlijke afspraak. De aanmelding wordt op 25 mei 2020 automatisch omgezet naar een inschrijving. Vanaf 25 mei kunnen opnieuw inschrijvingen gerealiseerd worden. 

Broers en zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang. Ze moeten echter, net als alle andere leerlingen, eerst aanmelden. Indien u wil persoonlijk aanmelden, kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 03 385 89 71. Wij maken dan graag tijd voor u.

Inschrijven zonder afspraak kan tijdens de zomervakantie:

  • Van woensdag1 juli 2020 tot en met vrijdag 3 juli 2020 van 10.00 u. tot 15.30 u.
  • Van maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 van 10.00 u. tot 15.30 u.
  • Op woensdag 1 juli en 26 augustus 2020 wordt er ingeschreven van 10.00 u. tot 13.00 u.

Hoe verloopt de aanmelding?

Naast het overlopen of invullen van de gegevens, maken we tijd vrij om te praten over uw zoon of dochter voor wie u aanmeldt: waarin is hij of zij sterk? Wat moeten wij over hem of haar weten? Wat zijn aandachtspunten? Er is tijd om heel wat vragen van u of van de toekomstige leerling te beantwoorden.

Wat de administratie betreft moeten we uiteindelijk in het bezit zijn van fotokopieën van bepaalde documenten. Een aantal van die documenten zal u nog niet hebben op de dag van de aanmelding. U kan al fotokopieën meebrengen van identiteitskaart en eventuele medische attesten. U krijgt een herinneringslijstje mee van wat wij nog van u moeten ontvangen.

  • De identiteitskaart van de leerling
  • Het meest recente rapport
  • BASO-fiche (indien reeds meegegeven)
  • Eventueel: belangrijke medische attesten

FAQ’s – veelgestelde vragen over de aanmelding

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?

U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.

Welk adres moet ik ingeven?

Het adres waarop uw zoon of dochter gedomicilieerd is. Er is ruimte voor een apart adres van bv. vader en moeder.

Wat als ik fouten gemaakt heb of nog niet alle gegevens heb doorgezonden? Wat als wij nog twijfelen over de keuze van richting?

Dat is geen probleem. Bij de definitieve inschrijving worden de ingebrachte gegevens weer opgeroepen en overlopen. U heeft dan alle gelegenheid om de gegevens te laten verbeteren en/ of aan te vullen.

Moeten de gegevens van beide ouders worden meegedeeld?

Alle houders van de ouderlijke macht hebben recht op alle informatie van de school en de school heeft dus ook de contactgegevens van hen nodig. Als een ouder onbekend of overleden is, als er slechts één houder van het ouderlijk gezag is, als een ouder uit de ouderlijke macht ontzet is of als één ouder exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan dient hiervan een bewijs te worden binnengebracht, in het laatste geval een kopie van het desbetreffende vonnis.

Moeten beide ouders aanwezig zijn bij de aanmelding?

Nee, één ouder is genoeg. De school zal veronderstellen dat de andere ouder instemt met de aanmelding en latere inschrijving van uw zoon of dochter op onze school. Maar als de school ernstig twijfelt aan de instemming van de ontbrekende ouder, kan de school eisen dat beide ouders uitdrukkelijk de inschrijving vragen.

Wat is een BASO-fiche? Wat moeten we doen als onze basisschool die (nog) niet heeft gegeven?

De BASO-fiche is een document waarop de basisschool gegevens meldt ten behoeve van de secundaire school: het gaat hier over gegevens over de zorg voor de leerlingen, belangstelling en mogelijkheden. Op die manier wil men bijdragen tot de continuïteit bij de overgang naar het secundair. De meeste basisscholen uit onze regio werken met een dergelijke fiche, maar de kans is groot dat die fiche pas laat op het schooljaar aan de ouders wordt gegeven. U kan ze ons bezorgen op het einde van juni, de dag waarop alle ontbrekende documenten kunnen worden binnengebracht.