Inschrijvingen schooljaar 2021 - 2022

De coronacrisis heeft een enorme impact op de organisatie van het onderwijs en het realiseren van de inschrijvingen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe de inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 gerealiseerd kunnen worden.

Wanneer kan ik mijn zoon of dochter inschrijven?

De omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs bepaalt dat de school in het eerste leerjaar van de eerste graad een voorrangsperiode mag voorzien voor de inschrijving van leerlingen die behoren tot een voorrangsgroep.
Voor onze school gelden volgende voorrangsgroepen:

  • broers of zussen van leerlingen van het Atheneum Schoten - Schilde
  • kinderen van personeel.

De voorrangsgroepen kunnen momenteel inschrijven vanaf de eerste dag van februari.
De inschrijving voor het 1ste leerjaar van de eerste graad start traditioneel de eerste schooldag van maart: maandag 1 maart 2021.

De inschrijvingen voor de andere leerjaren starten op maandag 19 april 2021.

U kan steeds telefonisch een afspraak maken via het nummer 03 385 89 71. Wij maken dan graag tijd voor u.

CORONACRISIS: wij begeleiden u steeds in het realiseren van de inschrijving op digitale wijze.

Inschrijven zonder afspraak kan tijdens de zomervakantie:

  • Van donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 7 juli 2021 van 10.00 u. tot 15.30 u.
  • Van dinsdag 24 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 van 10.00 u. tot 15.30 u.
  • Op woensdag 7 juli en 25 augustus 2021 wordt er ingeschreven van 10.00 u. tot 13.00 u.

Hoe verloopt de aanmelding?

Naast het overlopen of invullen van de gegevens, maken we tijd vrij om te praten over uw zoon of dochter voor wie u aanmeldt: waarin is hij of zij sterk? Wat moeten wij over hem of haar weten? Wat zijn aandachtspunten? Er is tijd om heel wat vragen van u of van de toekomstige leerling te beantwoorden.

Wat de administratie betreft moeten we uiteindelijk in het bezit zijn van fotokopieën van bepaalde documenten. Een aantal van die documenten zal u nog niet hebben op de dag van de aanmelding. U kan al fotokopieën meebrengen van identiteitskaart en eventuele medische attesten. U krijgt een herinneringslijstje mee van wat wij nog van u moeten ontvangen.

  • De identiteitskaart van de leerling
  • Het meest recente rapport
  • BASO-fiche (indien reeds meegegeven)
  • Eventueel: belangrijke medische attesten

FAQ’s – veelgestelde vragen over de aanmelding

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?

U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.

Welk adres moet ik ingeven?

Het adres waarop uw zoon of dochter gedomicilieerd is. Er is ruimte voor een apart adres van bv. vader en moeder.

Wat als ik fouten gemaakt heb of nog niet alle gegevens heb doorgezonden? Wat als wij nog twijfelen over de keuze van richting?

Dat is geen probleem. Bij de definitieve inschrijving worden de ingebrachte gegevens weer opgeroepen en overlopen. U heeft dan alle gelegenheid om de gegevens te laten verbeteren en/ of aan te vullen.

Moeten de gegevens van beide ouders worden meegedeeld?

Alle houders van de ouderlijke macht hebben recht op alle informatie van de school en de school heeft dus ook de contactgegevens van hen nodig. Als een ouder onbekend of overleden is, als er slechts één houder van het ouderlijk gezag is, als een ouder uit de ouderlijke macht ontzet is of als één ouder exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan dient hiervan een bewijs te worden binnengebracht, in het laatste geval een kopie van het desbetreffende vonnis.

Moeten beide ouders aanwezig zijn bij de aanmelding?

Nee, één ouder is genoeg. De school zal veronderstellen dat de andere ouder instemt met de aanmelding en latere inschrijving van uw zoon of dochter op onze school. Maar als de school ernstig twijfelt aan de instemming van de ontbrekende ouder, kan de school eisen dat beide ouders uitdrukkelijk de inschrijving vragen.

Wat is een BASO-fiche? Wat moeten we doen als onze basisschool die (nog) niet heeft gegeven?

De BASO-fiche is een document waarop de basisschool gegevens meldt ten behoeve van de secundaire school: het gaat hier over gegevens over de zorg voor de leerlingen, belangstelling en mogelijkheden. Op die manier wil men bijdragen tot de continuïteit bij de overgang naar het secundair. De meeste basisscholen uit onze regio werken met een dergelijke fiche, maar de kans is groot dat die fiche pas laat op het schooljaar aan de ouders wordt gegeven. U kan ze ons bezorgen op het einde van juni, de dag waarop alle ontbrekende documenten kunnen worden binnengebracht.