Inschrijvingen

U kan uw kind vanaf 7 maart 18u00 online aanmelden. Na aanmelding verwerken wij alle gegevens. Aangemeld zijn is niet gelijk aan ingeschreven worden. Eens de maximum capaciteit van 112 leerlingen bereikt wordt, komen alle aangemelde leerlingen op een wachtlijst terecht. Wij nemen nadien contact op met de ouders van de 112 leerlingen die ingeschreven kunnen worden om de inschrijving definitief te maken. Dit gebeurt vanaf 25 april 2022.

Capaciteitsbepaling

De capaciteit van onze school wordt door het schoolbestuur bepaald en is het totaal aantal leerlingen dat maximaal kan ingeschreven worden. Het maximum aantal leerlingen dat we inschrijven in het eerste jaar A-stroom is bepaald op 112 leerlingen.

Hieronder vindt u per klas een overzicht:

1ste jaar A-stroom optie Latijn: 

1 klas: 24 leerlingen

Na de aanmeldingsperiode starten de inschrijvingen vanaf 25 april.

1ste jaar A-stroom optie Wereldwijs

4 klassen: 88 leerlingen

Na de aanmeldingsperiode starten de inschrijvingen vanaf 25 april.

Wanneer kan ik mijn zoon/dochter inschrijven?

De omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs bepaalt dat de school in het eerste leerjaar van de eerste graad een voorrangsperiode mag voorzien voor de inschrijving van leerlingen die behoren tot een voorrangsgroep.

Voor onze school gelden volgende voorrangsgroepen:

  • broers of zussen van leerlingen van Atheneum Schoten-Schilde; ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder;
  • kinderen van personeelsleden.
De voorrangsgroepen kunnen zich aanmelden vanaf de eerste schooldag van februari, namelijk dinsdag 1 februari 2022.

Eind februari worden het aantal broers, zussen en kinderen van personeelsleden van het totaal aantal leerlingen afgetrokken. Op 28 februari wordt de resterende capaciteit op de website gepubliceerd.

De aanmeldingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad starten de eerste schooldag van maart, namelijk maandag 7 maart 2022.

De aanmeldingen voor de andere leerjaren starten de eerste schooldag na de paasvakantie, namelijk op dinsdag 19 april 2022.

Belangrijk, voor schooljaar 2022-2023 zijn volgende klasgroepen volzet verklaard:

1A Latijn
1A Wereldwijs
2A Klassieke talen
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en Welzijn
2A STEM-wetenschappen
3 Economische wetenschappen
3 Latijn
3 Moderne talen
3 Humane wetenschappen
3 Natuurwetenschappen
6 Economie-moderne talen

Hoe verloopt de aanmelding voor inschrijving?

Eerst en vooral gaat u via onderstaande link naar het aanmeldformulier waar u alle gevraagde gegevens invult (selecteer het juiste schooljaar). Deze worden automatisch doorgestuurd naar de mensen van het leerlingensecretariaat. Zij verwerken uw gegevens, controleren of er nog plaats is in de door u gekozen klas. U zal sowieso telefonisch gecontacteerd worden om uw aanmelding te bespreken en de eventuele inschrijving te vervolledigen.

VRAGEN? CONTACTEER HET LEERLINGENSECRETARIAAT: 03 385 89 71
 

FAQ’s – veelgestelde vragen over de inschrijving.

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?
U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.
Image