Welkom!

Geachte ouder(s)
Beste leerling

Atheneum Schilde is zich ten zeerste bewust van de grote overstap van basisschool naar secundaire school. Samen met ons gedreven team zetten wij sterk in op de begeleiding van deze overgang. Heel het schooljaar werken we met gedreven klas- en co-klassentitularissen, die leerlingenbegeleiding hoog in het vaandel dragen. De leerlingbegeleiding, mentoren, jaarcoördinatoren en vakleerkrachten staan borg voor de opvang, opvolging en ondersteuning van uw kind(eren).

Het is vanzelfsprekend dat we jullie, ouders, sterk betrekken bij het opvoedingsproject van uw kind tot jongvolwassene. We houden eraan om u regelmatig en van correcte feedback te voorzien om de vorderingen van uw kind(eren) op te volgen.

Daarnaast zijn er heel wat nevenactiviteiten, georganiseerd door een leerling- en ouderraad, waar we elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten.

Altijd welkom voor een afspraak en een gesprek!

Dhr. M. Boers
Dhr. M. Smeulders
Directieteam