Leerlingenraad

Een leerlingenraad past binnen actief burgerschap en integratie. Leerlingen hebben immers recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.
Wat is het doel van de leerlingenraad?
  • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
  • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • De leerlingen verwerven een beter inzicht in de organisatie van de school.
  • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Image