Leerlingenraad

Een leerlingenraad past binnen actief burgerschap en integratie. Leerlingen hebben immers recht op inspraak. De leerlingenraad is hun overlegstructuur om ideeën, vragen en problemen in verband met de school te bespreken.

Doel van de leerlingenraad?

 • Het verhogen van de leerlingparticipatie: leerlingen worden actief betrokken bij het schoolbeleid.
 • Leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De leerlingen verwerven een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Taken van de leerlingenraad.

 • Het bevorderen van het overleg tussen leerlingen, leerkrachten en directie.
 • Het kenbaar maken van problemen en noden.
 • Het uitwerken van voorstellen om het welbevinden te verhogen.
 • Meewerken aan activiteiten en acties.

Samenstelling

 • Drie democratisch verkozen leerlingen uit elk leerjaar.
 • Leerlingenraad 2019-2020:Leerlingenraad
 • Vaste begeleider: Kelly Vermeiren (leerkracht NCZ) 

Frequentie van vergaderen

 • 1 keer per week tijdens de middagpauze (startvergadering 4 oktober 2019)
 • Een officiële uitnodiging wordt via smartschool verstuurd.