De school in zeven vragen

 

 1. Wat is Atheneum Schilde?

  Atheneum Schilde is een school die kleinschaligheid en kwaliteitsvol onderwijs combineert in een A-stroom en tal van ASO-studierichtingen. Dit doen we te midden van een groene omgeving. We werken binnen alle studierichtingen naar een succesvolle doorstroming richting hoger onderwijs. 

 2. Wat is het studieaanbod van het Atheneum Schilde?

  Atheneum Schilde biedt een kwaliteitsvolle A-stroom aan in de vorm van een brede eerste graad met modulair systeem. Deze eerste graad oriënteert naar alle ASO-richtingen in de tweede en derde graad. Leerlingen ontdekken onderweg hun interesses en talenten en maken aan de hand hiervan gerichte schoolloopbaankeuzes. Onder de knop ‘studieaanbod’ kan een uitgebreid overzicht worden teruggevonden.

 3. Wat doet het Atheneum Schilde dan anders dan andere scholen? Wat maakt het Atheneum Schilde bijzonder? Wat zijn haar plussen?

  Atheneum Schilde zet sterk in op begeleiding en welbevinden. We organiseren binnen ons aanbod aan studierichtingen maatwerk via modules en PLUSklassen en we garanderen een dynamisch-actieve schoolloopbaanbegeleiding. Via die modules en PLUSklassen dagen we onze leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. Tevens verwachten we van al onze leerlingen dat ze bij inschrijving in het eerste jaar een laptop aankopen. Dit om hen voor te bereiden op de digitale wereld. Al deze mogelijkheden staan garant voor optimaal succes in het vervolgonderwijs. Onder de knop ‘onze school’ kan een uitgebreide toelichting worden teruggevonden.

 4. Op welke manier staat het welbevinden in de focus op Atheneum Schilde?

  Atheneum Schilde heeft als doelstelling alle leerlingen zich ten volle te laten ontplooien. We bekijken het welbevinden niet als een einddoel maar wel als een van de essentiële middelen om deze ontplooiing te realiseren.  De voortdurende bewaking en de oprechte aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden maakt van onze campus een aangename en dynamische plaats waar het goed leren en leven is. Deze aanpak loont en resulteerde de voorbije jaren in een spectaculaire groei van het aantal leerlingen. 

 5. Op welke manier streeft Atheneum Schilde de correcte attitudes na?

  Een snel groeiende school (ondertussen meer dan 400 leerlingen) kent uiteraard de nodige uitdagingen. Correcte attitudes en respect voor het pedagogisch project van het GO! zijn essentieel om een succesvol studietraject op Atheneum Schilde te doorlopen, maar ook om succesvol te zijn in verdere studies. Om leerlingen te helpen de juiste attitudes te verwerven, beschikt het Atheneum Schilde over verschillende richtlijnen en projecten. Het schoolteam engageert zich om een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te creëren. Leerlingen, ouder(s) en onderwijzend personeel engageren zich om leefregels en afspraken na te komen. Voor het omgaan met overtredingen op het schoolreglement en de leefregels hanteert de school intern het vierladenmodel. Het model biedt een helder onderscheid van overtredingen in 4 categorieën met de gevolgen van de overtreding. Onder de knop ‘praktische info’ kan een uitgebreid toelichting worden teruggevonden.

  Daarnaast werkt Atheneum Schilde aan correcte attitudes via allerlei projecten zoals de geïntegreerde werkperiodes (op school en in het buitenland), stages buiten de schoolmuren, studentenondernemingen, STEM-projecten, de organisatie van de leerlingenraad, het buddyproject, het tutoraatproject en nog zo veel meer...

 6. Op welke manier staat in Atheneum Schilde dan de individuele ontwikkeling van de leerling centraal?

  Atheneum Schilde werkt aan een maximale individuele ontwikkeling door sterk in te zetten op:

  • het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudebegeleiding bij en voor elke leerling.
  • het leggen van de accenten op stiptheid, verantwoordelijkheidszin, beleefdheid en het nakomen van afspraken.
  • het realiseren van een ordelijke, strenge, rechtvaardige, gedisciplineerde en menselijke school voor elke leerling.
  • door voor iedereen studiebegeleiding te voorzien. We besteden op klas- en schoolniveau aandacht aan leren leren, remediëring, differentiatie en het ontwikkelen van één of meerdere leerstijlen.
  • door schoolloopbaanbegeleiding op maat.
  • door samenwerking met en betrokkenheid van de ouders. We rekenen op een constructieve medewerking om tot een maximale ontwikkeling te komen.

 7. Wat zijn de troeven van Atheneum Schilde?

  Atheneum Schilde heeft  als devies :

  KENNEN + KUNNEN

  De troeven om dit devies te realiseren zijn :

  • een goede, rustige ligging in een groene omgeving
  • een vlotte bereikbaarheid met de fiets of het openbaar vervoer.
  • een ruim studieaanbod op A-stroom en ASO-niveau.
  • een uitgewerkt digitaal laptopproject.
  • enthousiaste inzet van een gedreven en gemotiveerd team.  
  • een aangename sfeer waarin ernstig gewerkt wordt.
  • een professionele en doorgedreven leerlingbegeleiding.
  • brede waaier van interessante modules in het eerste jaar.
  • inbreng van waardevolle adviesorganen.
  • een democratisch verkozen leerlingenraad.
  • vertrouwen van de ouders van honderden leerlingen.