Onze visie

Atheneum Schilde wil jullie de mogelijkheid bieden om al jullie talenten te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. We leggen de lat hoog en ondersteunen jullie in het realiseren van de vooropgestelde doelen. Om dit te bereiken zetten we sterk in op studiebegeleiding, coaching naar correcte attitudes en leerlingbegeleiding op psychologisch en sociaal vlak. Hierbij hanteren we een gezond evenwicht tussen presteren en ontspannen als de basis voor succes.

Atheneum Schilde wil jullie optimaal voorbereiden om met de juiste attitudes, waarden, normen, theoretische bagage en vakbekwaamheid succesvol door te stromen naar het hoger onderwijs.

Atheneum Schilde beschouwt het als zijn ultieme missie en opdracht om verbindend met de maatschappelijke diversiteit om te gaan. Mensen zijn zeer verschillend, maar allen gelijkwaardig. Opvoeden tot wederzijds respect en waardering voor de individuele integriteit staat centraal. Maatschappelijk succes is het resultaat met een open blik naar de wereld en jezelf kijken, van hard werken en het ontwikkelen van de correcte attitudes. Jullie individuele eigenheid is hier een troef en leidraad.

Atheneum Schilde stimuleert jullie eveneens om standpunten in te nemen, de maatschappij positief te beïnvloeden en te kiezen voor een eigen weg.

Kortom, Atheneum Schilde: de school met de vele plussen!