PLUS-klassen, workshops en actieve nazorg

In het streven naar een kwalitatieve ondersteuning, remediëring en differentiatie zet Atheneum Schilde in op volgende items:

  • PLUS-klassen

    Na de lessenuren organiseert Atheneum Schilde PLUS-klassen voor wiskunde, talen en de wetenschappen. Vakleerkrachten staan klaar om specifieke hulpvragen van de leerlingen te beantwoorden en hen verder uit te dagen. Richting het hoger onderwijs organiseren wij zeer specifiek een PLUS-klas die als voorbereiding dient voor het toegangsexamen voor arts en tandarts.

  • Middagstudie, sport, filosofie of meditatie

    Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen kiezen waar ze zich op toeleggen. Atheneum Schilde biedt aan de leerlingen een middagstudie aan waar in alle rust gewerkt en gestudeerd kan worden. Ook sport en spel wordt onder toezicht georganiseerd op de sportvelden naast de refter. Leerlingen die nood hebben aan rust en zichzelf beter willen leren kennen, kunnen zich aanmelden bij de workshop meditatie. Leerlingen die zich willen verdiepen in de oudste theoretische discipline zijn welkom in de workshop filosofie. Filosoferen is in de eerste plaats immers een activiteit. Een speelse activiteit waarbij geen rare vragen uit de weg worden gegaan.

  • ‘Warme overdracht’

    Geproclameerd, succes en vaarwel? Neen, Atheneum Schilde wil inzetten op nazorg. Je studeert verder, maar loopt wat verloren, je weet niet hoe te plannen…? Contacteer de studiebegeleidster van het Atheneum Schilde!