Andere benodigdheden

Wat je precies nodig hebt, is sterk afhankelijk van de richting die je kiest. Alle leerlingen moeten verplicht een planner (schoolagenda) kopen. Verder moet iedereen voorzien zijn van testbladen en een t-shirt voor de lessen L.O. hebben. Ook deze zijn aan te kopen. Een locker voor het opbergen van je spullen kan gehuurd worden maar dit is niet verplicht. 

Atheneum Schilde voert een transparant beleid qua kostenraming. Bij de start van het schooljaar wordt de volledige kost van het schooljaar berekend en betaald. Dit omvat alle kosten, op uitzondering van vrijwillige zaken zoals de schoolreizen. De totaalkosten dekken uitstappen, software, gebruik van het netwerk en computers, fotokopieën, materiaal, etc... Atheneum Schilde heeft een professionele financiële dienst die flexibel werkt en altijd bereikbaar is voor oplossingen op maat.

Winkeltje

Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen terecht bij een winkeltje op school. Hier kan eventueel nog ontbrekende zaken worden aangekocht.