Latijn - Wetenschappen


Visie

De studierichting Latijn-wetenschappen biedt de combinatie van een klassiek taalkundige en een wetenschappelijke vorming.
Via het Latijn kom je in contact met de rijke literatuur van een cultuurtaal die aan de oorsprong staat van de Romaanse talen. De kennis van het Latijnse vocabularium draagt ook bij tot het gebruiken van wetenschappelijke termen. In de lessen Latijn lees je poëtische, historische, filosofische, retorische en juridische teksten. Je wordt taalgevoeliger, je taalgeheugen werkt efficiënter en vlugger. Je leert op die manier in het Nederlands en in de moderne vreemde talen moeilijke woorden, ondoorzichtige communicatie en ingewikkelde redeneringen ontwarren. Je leert vooral heel nauwkeurig en methodisch werken waar je later, in je hogere studies bijvoorbeeld al, erg mee gebaat bent. Door haar eigen aard draagt de studie van het Latijn bij tot de vorming van het formeel logisch denken en van het abstractievermogen.
De drie wetenschappelijke vakken (biologie, chemie en fysica) maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. In elk van deze vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen, boeken, naslagwerken, het bekijken van audiovisueel materiaal en het opzoeken in geïnformatiseerde databanken op het internet.
Je leert dit feitenmateriaal ontleden en beoordelen. Op die manier word je getraind in het verklaren van natuurwetenschappelijke verschijnselen en ontwikkel je je zin voor nauwkeurigheid, naast een methodische aanpak van wetenschappelijke problemen. Open onderzoeksopdrachten rond een wetenschappelijk probleem bieden interessante mogelijkheden.
De studie van de wetenschappen wordt ondersteund door 5 uur wiskunde. De nadruk ligt hier meer op toepassingen, minder op theoretische fundering.

Leerlingenprofiel

Je volgde Latijn in de tweede graad en hebt talent voor wetenschappen. Je bent een harde werker.

Overgang

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de natuurwetenschappen, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabel

5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Engels
2
2
Frans
3
3
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Levensbeschouwing
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
Richtingspecifieke vakken
IT - EFC
1
Latijn
4
4
TOTAAL
32
32

ATHENEUM Schilde

dé school met vele plussen

Hoevedreef 9
2970 Schilde

(03)385 89 71

info@atheneumschilde.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne school? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in