A-stroom - eerste graad

Eerste jaar

Bij de inschrijving maak je een keuze tussen de optie Latijn of de optie Wereld-wijs. Naast een basisvorming van 28 uur richt Atheneum Schilde twee verschillende opties in. Vanuit je ervaringen kan je dan in het tweede jaar gericht een basisoptie kiezen.

Latijn

Latijnok

De optie Latijn is aangewezen voor wie op het einde van de lagere school voelt dat zijn zoon of dochter leergierig is en zich wil verdiepen in de klassieke talen.

Meer informatie...

Wereld-wijs

Wereld wijs 2

De optie Wereld-wijs is aangewezen voor wie op het einde van de lagere school voelt dat zijn zoon of dochter leergierig is en zich wil verdiepen in verschillende interessegebieden.

Meer informatie...

Tweede jaar

 

Op het einde van het eerste jaar moet je een keuze maken. Naast een basisvorming van 25 uur richt Atheneum Schilde vier verschillende majors (basisopties) van 5 uur in. Na het eerste leerjaar kan je in onze school nog alle majors kiezen. Let wel dat je om Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het eerste leerjaar de optie Latijn gevolgd hebt. De majors in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je verder kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je opgedane ervaringen zal je dan in de tweede graad, dewelke start in het derde middelbaar, een studierichting kunnen kiezen. Naast je major kies je op basis van jouw interesses tevens drie minors uit. Je volgt elke minor telkens voor een periode van 10 weken waarna je doorschuift naar de volgende minor.

Heb je nood aan extra remediëring of verdieping, dan volg je tijdelijk de PLUS-minor, waarin je extra ondersteuning krijgt voor de vakken in de basisvorming.

Klassieke talen

Latijnok

De basisoptie Klassieke talen is een voorbereiding op een keuze met Latijn in de tweede graad ASO. De basisoptie richt zich tot leerlingen met een grote interesse voor taal en cultuur. 

Meer informatie...

Economie en organisatie

74651

De basisoptie Economie en organisatie is een voorbereiding op een keuze met economie in de tweede graad ASO. De basisoptie richt zich op leerlingen met een grote interesse voor economie en ICT.

Meer informatie...

STEM - wetenschappen

16788 min

De basisoptie STEM - wetenschappen is een voorbereiding op een keuze met wetenschappen en wiskunde in de tweede graad ASO. De basisoptie richt zich op leerlingen met een grote interesse voor STEM en wetenschappen.

Meer informatie...

Mens en maatschappij

humane wetenschappen2

De basisoptie Mens en samenleving is een voorbereiding op een keuze voor humane wetenschappen in de tweede graad ASO. De basisoptie richt zich op leerlingen met een grote interesse voor de mens en de samenleving.

Meer informatie...