ASO - tweede graad - Grieks - Latijn

De leerlingen Grieks - Latijn sluiten voor het vak wiskunde aan bij de leerlingen Latijn - wiskunde en de leerlingen Wetenschappen. Dit om een succesvolle overstap in de derde graad naar Latijn - wiskunde of wetenschappen - wiskunde te garanderen.

Wie ben je?

  • Je bent ge├»nteresseerd in de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen
  • Je denkt logisch, precies en genuanceerd
  • Je bent geboeid door de filosofische vraagstukken van de klassieke auteurs
  • Je bent leergierig
  • Je kunt gemakkelijk leerstof verwerken
  • Je bent een positieve doorzetter

Wat leer je?

  • Je verwerft inzicht in de structuur en het functioneren van andere talen
  • Je leert, met steeds groter wordende zelfstandigheid, de inhoud van teksten interpreteren en bespreken
  • Je verwerft inzicht in de Romeinse en Griekse kunst, cultuur, taal- en letterkunde, geschiedenis en samenleving en het voortleven van aspecten daarvan in latere samenlevingen
  • Je vergroot je vaardigheid in het analyseren, structureren, synthetiseren, logisch en kritisch oordelen en jezelf beoordelen

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
Fysica 1 1
Geschiedenis 2 2
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5