ASO - 3de graad - Economie - Moderne Talen

Wie ben je?

  • Je bent geboeid door de economische actualiteit.
  • Je bent gefascineerd door talen en je hebt er aanleg voor.
  • Je kunt informatie verwerken en teksten, grafieken en tabellen interpreteren.
  • Je hebt zin voor orde, netheid, afwerking en nauwkeurigheid.
  • Je bent cijfer- en taalvaardig.

Wat leer je?

  • Je bestudeert hoe mensen samenwerken in de moderne wereld van gezinnen, bedrijven en overheid en koppelt de leerstof aan de realiteit.
  • Je leert de principes van het dubbel boekhouden.
  • Je ontwikkelt een actief bedrijfseconomisch denken.
  • Je ontwikkelt een stevige grammaticale onderbouw om tot een praktische taalbeheersing te komen.
  • Je verruimt je kennis van Frans en Engels en maakt in de derde graad kennis met Duits of Spaans.

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits / Spaans 2 2
Economie 6 6
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4