ASO - 3de graad - Economie - Wiskunde

Wie ben je?

  • Je bent geboeid door de economische actualiteit.
  • Je kunt analytisch, logisch en kritisch nadenken.
  • Je hebt belangstelling voor het opstellen van structuren.
  • Je hebt zin voor orde, netheid, afwerking en nauwkeurigheid.
  • Je hebt interesse op wiskundig en wetenschappelijk vlak.

Wat leer je?

  • Je bestudeert hoe mensen samenwerken in de moderne wereld van gezinnen, bedrijven en overheid.
  • Je koppelt de leerstof aan de realiteit.
  • Je leert de principes van het dubbel boekhouden.
  • Je ontwikkelt een actief bedrijfseconomisch denken.
  • Je leert abstracte wiskundige en wetenschappelijk aspecten op een proefondervindelijke manier kennen.

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Economie 6 6
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 8 8