Wie ben je?

  • Je bent ge├»nteresseerd in de taal en cultuur van de Grieken en Romeinen
  • Je denkt logisch, precies en genuanceerd
  • Je bent geboeid door de filosofische vraagstukken van de klassieke auteurs
  • Je bent leergierig
  • Je kunt gemakkelijk leerstof verwerken
  • Je bent een positieve doorzetter

Wat leer je?

  • Je verwerft inzicht in de structuur en het functioneren van andere talen
  • Je leert, met steeds groter wordende zelfstandigheid, de inhoud van teksten interpreteren en bespreken
  • Je verwerft inzicht in de Romeinse en Griekse kunst, cultuur, taal- en letterkunde, geschiedenis en samenleving en het voortleven van aspecten daarvan in latere samenlevingen
  • Je vergroot je vaardigheid in het analyseren, structureren, synthetiseren, logisch en kritisch oordelen en jezelf beoordelen

Lessentabel

(*3de en 4de jaar worden in het schooljaar 2019-2020 ingericht onder voorbehoud)

Vak 2de jaar 3de jaar 4de jaar
Aardrijkskunde 1 1 1
Biologie - 1 1
Chemie - 1 1
Duits / Spaans - - -
Engels 2 3 3
Frans 3 3 3
Fysica - 1 1
Geschiedenis 2 2 2
Grieks 2 4 4
Latijn 4 4 4
Levensbeschouwing 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 - -
Nederlands 5 4 4
Plastische opvoeding 1 - -
Techniek 2 - -
Wiskunde 4 5 5