Wie ben je?

  • Je bent geboeid door de economische actualiteit.
  • Je kunt analytisch, logisch en kritisch nadenken.
  • Je hebt belangstelling voor het opstellen van structuren.
  • Je hebt zin voor orde, netheid, afwerking en nauwkeurigheid.
  • Je hebt interesse op wiskundig en wetenschappelijk vlak.

Wat leer je?

  • Je bestudeert hoe mensen samenwerken in de moderne wereld van gezinnen, bedrijven en overheid.
  • Je koppelt de leerstof aan de realiteit.
  • Je leert de principes van het dubbel boekhouden.
  • Je ontwikkelt een actief bedrijfseconomisch denken.
  • Je leert abstracte wiskundige en wetenschappelijk aspecten op een proefondervindelijke manier kennen.

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie 1 1 - -
Boekhouden 2 2 - -
Chemie 2 2 - -
Economie - - 6 6
Engels 3 3 2 2
Frans 3 3 3 3
Fysica 2 2 - -
Geschiedenis 2 2 2 2
Handelseconomie 2 2 - -
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen - - 2 2
Nederlands 4 4 4 4
STEM 1 1 - -
Wiskunde 5 5 8 8