Wie ben je?

  • Je bent open, kritisch, creatief en sociaal.
  • Je hebt goede communicatieve skills.
  • Je hebt een ruime interesse voor cultuur, de mens en de maatschappij.
  • Je kunt probleemoplossend denken.
  • Je kunt relatief grote hoeveelheden leerstof zelfstandig of in groepsverband verwerken en een onderzoek opstarten/uitvoeren.
  • Je durft kritische vragen te stellen en persoonlijke standpunten in te nemen.

Wat leer je?

  • Deze studierichting wordt gedragen door de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.
  • Je bestudeert de culturele verschijnselen media, kunst, politiek, economie, filosofie en recht.
  • Je verwerft inzicht in de psychologie, sociologie, antropologie en pedagogie.
  • Je leert concrete, direct inzetbare en praktische aspecten uit de toegepaste psychologie.

Lessentabel

Vak 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Biologie 1 1 - -
Chemie 1 1 - -
Cultuurwetenschappen 2 2 3 4
Engels 4 4 2 2
Esthetica - - 1 1
Frans 3 3 3 3
Fysica 1 1 - -
Gedragswetenschappen 2 2 4 3
Geschiedenis 2 2 2 2
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Natuurwetenschappen - - 2 2
Nederlands 5 4 4 4
Toegepaste psychologie 1 2 2 2
Wiskunde 5 5 4 4