Economie - Moderne Talen

Visie

Leerlingenprofiel

Overgang

Lessentabel

Vak 5de jaar 6de jaar
Aardrijkskunde 1 1
Duits / Spaans 2 2
Economie 6 6
Engels 3 3
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4