Humane Wetenschappen

Visie

Leerlingenprofiel

Overgang

Lessentabel

Vak 4de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 1
Chemie 1
Cultuurwetenschappen 2
Engels 4
Frans 3
Fysica 1
Gedragswetenschappen 2
Geschiedenis 2
Levensbeschouwing 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste psychologie 2
Wiskunde 5