This image for Image Layouts addon

Atheneum Schilde

Atheneum Schilde wil jullie de mogelijkheid bieden om al jullie talenten te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de schoolmuren. We leggen de lat hoog en ondersteunen jullie in het realiseren van de vooropgestelde doelen. Om dit te bereiken zetten we sterk in op studiebegeleiding, coaching naar correcte attitudes en leerlingbegeleiding op psychologisch en sociaal vlak. Hierbij hanteren we een gezond evenwicht tussen presteren en ontspannen als de basis voor succes.
Learn More